De vakantiereglementering voorziet dat een werknemer vóór 31 december 2021 zijn wettelijke verlofdagen moet opnemen. Strikt gezien kan er geen overdracht van wettelijke verlofdagen naar een volgend kalenderjaar voorzien worden.

De coronapandemie in 2021 noopte de minister van Economie en Werk de heer Dermagne ertoe om de sociale inspectie te verzoeken zich tolerant op te stellen indien zij vaststellen dat werknemers in de zorgsectoren die een zorgberoep uitoefenen hun wettelijke verlofdagen niet volledig opgenomen hebben in 2021.

Mits akkoord tussen de werkgever en de werknemer kunnen zij ervoor opteren om verlofdagen over te dragen naar 2022.

Deze uitzondering geldt enkel in deze specifieke context en kan niet veralgemeend worden naar andere sectoren of situaties.
Bron en info: Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38
https://www.easypay-group.com/