Kiwanis Club Lommel Quercus herneemt zijn diensten aan de gemeenschap. Omwille van Covid 19 was de activiteit van de club op een zéér laag pitje komen te  staan. Ondertussen werd de draad weer opgenomen. In het nieuwe werkingsjaar is er een nieuwe bestuursploeg en werd er beslist om op dezelfde wijze als voorheen onze dienst aan de gemeenschap waar te maken. Zoals in het verleden gaat onze speciale aandacht naar de zwakkeren in de maatschappij. Vooral de noden van kinderen vragen onze speciale aandacht.

In het licht van de verkeersveiligheid, en dan specifiek voor kinderen, voorziet onze club Kiwanis Club Lommel Quercus in samenwerking met de Stad Lommel, voor alle lagere schoolkinderen een fluo hesje, waardoor zij tijdens deze aankomende donkere tijden TEN ALLEN TIJDE zichtbaar blijven in het verkeer. Ouders en scholen  zijn partner in ons streven naar veiligheid voor kinderen.

Verder voorziet onze Club voor elke laatstejaarskleuter een fietshelmpje, zodat ook zij veilig hun eerste ritjes per fiets kunnen maken. In totaal gaat het over 380 fietshelmpjes, die gratis aan deze kleuters worden gegeven. De overhandiging aan alle Lommelse scholen zal plaats vinden op woensdag 20/10/2021 in het Huis Van de Stad.