De wetgeving werd op 15 juli 2021 gepubliceerd, bijgevolg treden de volgende wijzigingen in werking op 25 juli 2021:

 • De uitbreiding van de duur van het klein verlet rouwverlof naar 10 dagen bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner en het kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.
  Drie dagen moeten opgenomen worden vanaf de dag van het overlijden t.e.m. de begrafenis. De overige 7 dagen kan de werknemer vrij opnemen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Op vraag van de werknemer en mits akkoord van de werkgever kan afgeweken worden van bovenvermelde vooropgestelde opnameperiodes.
 • De invoering van klein verlet bij langdurige en kortdurende pleegzorg.
  Zo wordt er 10 dagen klein verlet voorzien bij het overlijden van een pleegkind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van overlijden of in het verleden. Drie dagen moeten opgenomen worden vanaf de dag van het overlijden t.e.m. de begrafenis. De overige 7 dagen kan de werknemer opnemen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Op vraag van de werknemer en mits akkoord van de werkgever kan afgeweken worden van bovenvermelde vooropgestelde opnameperiodes.
  Het overlijden van de pleegvader/pleegmoeder van werknemer in kader van langdurige pleegzorg op moment van overlijden opent het recht op klein verlet. De werknemer kan 3 dagen klein verlet opnemen vanaf het overlijden t.e.m. de begrafenis.
  Soepelere opnamemodaliteiten kunnen in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer vastgesteld worden.
  Eén dag klein verlet wordt voorzien bij het overlijden van een pleegkind van werknemer /echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op moment van overlijden. Deze dag klein verlet is op te nemen op de dag van de begrafenis. Op vraag van de werknemer en mits akkoord van de werkgever, kan afgeweken worden van bovenvermelde vooropgestelde opnameperiodes.
 • Soepelere opnamemodaliteiten op vraag van de werknemer
  Voor alle vormen van klein verlet ingeval van overlijden kan afgeweken worden van de periode waarin de dagen moeten worden opgenomen, op vraag van de werknemer mits akkoord van de werkgever.
 • Mogelijkheid aanrekenen klein verlet op periode gewaarborgd loon onder strikte voorwaarden.

Bron en info: Easypay Group Pelt
Adres: Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon: 011 53 18 38