De gemeenteraad keurde afgelopen dinsdag de zogenaamde ‘knip’ op de Molenstraat voor een proefperiode van 1 jaar goed. Dit betekent dat er in het begin van de Molenstraat, op het kruispunt met de Molenberg, paaltjes geplaatst worden waardoor auto’s de straat langs die kant niet meer kunnen inrijden. “Deze ingreep moet de verkeersdruk en de bijhorende geluidsoverlast in de straat sterk verminderen,” zegt schepen van mobiliteit en openbare werken Sophie Loots. “Uit tellingen en onderzoek blijkt dat de Molenstraat veel meer sluipverkeer te verwerken krijgt dan andere omliggende straten. Doorgaand verkeer dat niet thuishoort in een woonstraat.”

Deze ingreep gaat sluipverkeer tegen en zal de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in de straat flink verbeteren. De Molenstraat wordt tijdens de proefperiode tijdelijk een doodlopende straat, die enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen uiteraard wel nog altijd via Lutlommel de Molenstraat inrijden. De Molenstraat en de Mudakkers worden zo nog meer gepromoot als veilige fietsverbinding voor de schoolgaande jeugd.

“De impact van deze beslissing op de omliggende straten werd uitgebreid onderzocht door studiebureau MINT,” legt burgemeester Bob Nijs uit. “Uit de studie blijkt dat de verkeersimpact op de omliggende straten minimaal is. Alle verkeersmodellen wijzen erop dat het sluipverkeer van de Molenstraat zich hoofdzakelijk zal verplaatsen naar de Koning Leopoldlaan. Een straat die daar ook op voorzien is. Uiteraard nemen we het zekere voor het onzekere en plannen we voor en tijdens de proefperiode in de verschillende omliggende straten frequente verkeerstellingen en snelheidscontroles in. Op basis van die controles, zullen wij evalueren en bijsturen indien nodig.”

Om de knip praktisch mogelijk te maken, wordt de bestaande infrastructuur ter hoogte van de wegafsluiting aangepast. Er worden paaltjes geplaatst en er wordt een keerpunt ingericht zodat bv. de vuilniswagen en plaatselijk busvervoer indien nodig nog kunnen draaien. Het technisch dossier voor de aanleg van een keerpunt en de wegafsluiting is klaar, waardoor de aanbesteding en de effectieve uitvoering op korte termijn ingepland kan worden. Aannemer Dilissen zal de werken uitvoeren. Wij verwachten dat hij begin juni kan starten.

De nieuwe verkeerssituatie gaat in voege van zodra de werken zijn uitgevoerd. “Uiteraard volgen wij de situatie van nabij op en volgt er na de proefperiode een evaluatie,” besluit schepen Loots.