Nieuwe start van de ledenbijeenkomsten op
donderdag 16 september aanstaande !!!
De huidige COVID-richtlijnen maken het mogelijk om op donderdag 16 september opnieuw te starten met de ledenbijeenkomsten. De richtlijnen overeenkomstig de huidige “horeca”-regels zullen opgevolgd worden. Na ca. 1,5 jaar en heel veel gebeurtenissen rond het 50-jarig jubileum hoopt het bestuur weer alle leden te kunnen ontmoeten. Het bestuur verwacht u allen.
Het NIEUWE lokaal is open vanaf 19u30.
LET OP :
NIEUWE LOCATIE VOOR DE LEDENBIJEENKOMSTEN

Op dit ogenblik wordt het Huis van de Jeugd (JOC) aan de Norbert Neeckxlaan verbouwd voor een nieuw initiatief voor de jeugd. In Lommel komt één van de 6 Limburgse Overkop-huizen, een laagdrempelig inloop- en activiteitencentrum voor jongeren. Dit houdt in dat de activiteiten van onze postzegelkring daar NIET
meer kunnen doorgaan.

Daarom zullen onze toekomstige activiteiten vanaf 16 september doorgaan in het PRAATHUIS van het INLOOPCENTRUM COMPAGNIE & CO. Deze locatie ligt aan het MICHIEL JANSPLEIN 10 (achter de kerk in de hoek bij de Bibliotheek), 3920 LOMMEL.