Een eenmalige premie wordt toegekend aan bepaalde langdurige tijdelijke werklozen mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Ontdek hieronder de voorwaarden en de omvang van deze door de RVA/vakbond of uitbetalingsinstelling toegekende eenmalige premie.

Te vervullen voorwaarden

Een tijdelijke werkloze opent het recht op een eenmalige premie indien deze:

  • Meer dan 52 volle en/of halve uitkeringen als tijdelijke werkloze genoten heeft in de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Het aantal halve uitkeringen wordt voor de berekening van de 52 uitkeringen beperkt tot maximaal 26 per maand;
  • Op 1 maart 2021 tewerkgesteld was bij een onderneming of instelling die dan verplicht gesloten was in toepassing van de artikelen 6 tot 8 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Het recht op de eenmalige premie is voorbehouden voor een tijdelijke werkloze omwille van overmacht of economische redenen. De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht mag niet veroorzaakt zijn door de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Omvang van de premie

De premie wordt berekend door de RVA en bedraagt maximaal 780 EUR. Het exacte bedrag van de premie wordt vermeld op de uitkeringskaart.

Aanvraagprocedure

De RVA maakt automatisch een uitkeringskaart over aan de werknemers die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden en die tewerkgesteld zijn bij een werkgever.
Bron en info: Easypay Goup Pelt
Nijverheidslaan 19
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38