Met het project ‘Naar de Kern’ hielp de provincie Limburg vorig jaar zes Limburgse gemeenten – waaronder Lommel – om een nieuw DNA van de stad te bepalen. De focus voor Lommel was duidelijk. Meer groen in het centrum brengen en bestaande parken met elkaar verbinden. De provincie maakt daarvoor 50.000 euro vrij. Lommel realiseert hiermee het innovatieve kunstproject ‘Groene parels’, samen met kunstenares Elise Eeraerts. “Zij kwam na een selectieprocedure met het sterkste concept naar voren en creëert voor en tijdens de zomer op 3 locaties in het stadscentrum installaties die zand, groen, verleden en toekomst op een bijzondere manier linken,” zegt burgemeester Bob Nijs.

Parken visueel verbinden Elise zal door middel van lijnen in zand het Prinses Astridpark en het Burgemeesterspark visueel met elkaar verbinden. “Lommel en zand zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden,” legt Elise uit. “De meerdere zandlagen onder Lommel gaan honderden meters diep en bevatten ook zilverzanden of kwartszanden. Fijnkorrelig, wit, uiterst zuiver (Lommel)zand, typisch voor de streek. Ik wil die zandlagen letterlijk zichtbaar maken in het straatbeeld. Daarvoor wordt in april ter hoogte van de groene doorsteek tussen de Kerkstraat en Mudhoven een verkenningsboring uitgevoerd. Tot wel 200 meter diep. De zandstalen van die boring worden later gebruikt om een lijn aan te brengen op de bestaande verharding in het centrum door middel van meer dan 1.000 driehoekige tegels.”

Deze lijn volgt de zandlagen op ware grootte. Het zand dat zich op een diepte van 100 meter bevindt, zal zich binnen de lijn dus ook op een lengte van 100 meter bevinden. De diepte en het visuele aspect van de zandlagen wordt zo effectief waarneembaar. De lijn bestaat uit drie delen. Elk deel begint aan de centrale as van het parcours: het Dorp en het verlengde daarvan, de Kerkstraat. Van daaruit gaat de lijn in de richting van de groene ruimtes. Het langste gedeelte van de lijn komt aan de Vryheyt, waar het Prinses Astridpark fysiek het verst verwijderd is van de centrale as. Het middellange gedeelte loopt tot aan het Burgemeesterpark in de Frans van Hamstaat. Het kortste gedeelte komt aan de groene doorsteek in de Kerkstraat.

Sculpturale elementen Om het geheel te versterken en groener te maken komen er, als aanvulling op de lijn, meerdere sculpturale elementen met beplanting. “De vorm van de elementen verwijst naar de kristalstructuur van de atomen van kwarts(zand),” zegt Elise. “In een aantal piramidevormige bakken in de structuur, komt typische beplanting uit het Lommelse duinenlandschap terug. Denk aan struikhei, buntgras en helmgras. Een beetje Sahara in het stadscentrum dus.”

“Inwoners van Lommel kunnen een bijdrage leveren aan het project,” vertelt schepen van cultuur Peter Vanderkrieken. “De sculpturen worden namelijk bekleed met subtiele zandtekeningen. Een verwijzing naar de traditie van het zandstrooien en de zandtapijten, al vele jaren een volkskunst in Lommel en omstreken. Tijdens workshops gaan inwoners aan de slag met zand en thema’s zoals de geometrie van planten en de vormentaal van de traditionele zandtekeningen. Het materiaal uit die workshops wordt ook gebruikt voor de tekeningen op de sculpturen.”