Goed nieuws voor de herinrichting van de Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan.
Stad Lommel heeft met alle bewoners een akkoord bereikt, zonder te moeten overgaan naar onteigeningen. “Een belangrijke mijlpaal voor onze stad,” vertelt burgemeester Bob Nijs. “Alle akkoorden zullen op korte termijn afgesloten worden, waardoor de uitvoering van deze herinrichting officieel kan starten.”

Ook met de grootste grondeigenaar van de doorsteek naar de Norbert Neeckxlaan is er een overeenkomst. Hierdoor kunnen ook de laatste 2 akkoorden, die daar afhankelijk van zijn, afgesloten worden. De stad betaalt voor alle innames dezelfde basisprijs op basis van een schattingsverslag dat goedgekeurd wordt door de cel vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. De verwerving om deze doorsteek naar de N. Neeckxlaan te maken, heeft een extra impact omdat het om een grote inname gaat. Iedere verwerving is op dezelfde manier behandeld. Ook hier geldt dezelfde billijke vergoeding zoals bij andere innames.

De herinrichting van de K. Albertlaan en K. Astridlaan en de realisatie van de doorsteek naar de N. Neeckxlaan is nodig om de woonkwaliteit en de verkeersveiligheid op deze drukke verkeersas sterk te verbeteren. Het plan dat voorligt gaat uit van een wegbreedte van 15 tot 18 meter. Daarin is voldoende ruimte voor vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de weg, een verhard voetpad aan de binnenkant, groenstroken als afscheiding tussen fietspad en rijbaan, een onverharde berm aan de buitenzijde en een rijbaan met twee rijstroken