Vanaf 1 september 2021 worden de toegekende bedragen van het leefloon gewijzigd. Deze stijging kan praktische gevolgen hebben voor uw loonverwerking.

Een onderhoudsgerechtigde die zijn onderhoudsgelden niet correct ontvangt, kan beroep doen op de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO).

DAVO zal dan het maandelijkse onderhoudsgeld en de achterstallen recupereren bij de onderhoudsplichtige. Ze kunnen ook voorschotten op het onderhoudsgeld uitbetalen aan de onderhoudsgerechtigde.

DAVO kan in principe beslag leggen op het volledige nettoloon van de onderhoudsplichtige.

DAVO kan ook opteren om het beslag te beperken tot het deel van het nettoloon boven het leefloon. Enkel het bedrag dat het leefloon overstijgt, moet dan door de werkgever worden ingehouden en doorgestort worden aan DAVO. Alles wat de werknemer verdiend heeft boven dit leefloon moet integraal naar DAVO doorgestort worden.

Afhankelijk van de gezinssituatie bedraagt het leefloon vanaf 01.09.2021:

Categorie Leefloon op maandbasis
Samenwonende persoon 682,99 EUR
Alleenstaande persoon 1.024,49 EUR
Persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste 1.384,54 EUR

Bron:Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt, België
Telefoon+32 11 53 18 38