Naar aanleiding van het Coronavirus (Covid-19), nam Stichting tegen Kanker de moeilijke, maar weloverwogen beslissing om alle Levensloopevenementen van 2020 te annuleren en te verplaatsen naar 2021. Gezien de onzekerheid over de haalbaarheid in 2021, gaat Stichting tegen Kanker nu nog een stap verder en worden de Levenslopen uitzonderlijk gepland in een beperkte tijdspanne nl. van 12 juni tot 5 september 2021. Die periode heeft de meeste slaagkansen op succes!

Het zal nog wel enige tijd duren vooraleer het ‘gewone’ leven weer kan hernomen worden en grote evenementen kunnen plaatsvinden. Bovendien is het onduidelijk welke voorzorgsmaatregelen er nog komen om het openbare leven te hervatten en welke impact die op events zullen hebben. Vermoedelijk zullen deze maatregelen stapsgewijs verlopen wat uiteraard ook een effect zal hebben op de voorbereidingen van de vele evenementen in het voorjaar, waaronder ook de geplande Levenslopen.

Zomer is ideaal

Na de beslissing om alle Levensloopevenementen in 2020 te annuleren, heeft Stichting tegen Kanker nu ook alle Levensloopevenementen van 2021 naar de zomermaanden verplaatst. De beslissing was moeilijk, maar de onzekerheid, stress en mogelijke risico’s van de eventuele organisatie wegen zwaarder door. De gezondheid van zowel organisatoren, vrijwilligers als “Vechters” staat voorop. Deze laatsten behoren vooral tijdens de behandelingsfase tot de personen die meer risico lopen op complicaties in het geval van een infectie.

“We willen vrijwilligers en Vechters behoeden voor infecties en alle risico’s verminderen. En dan is de zomer de beste periode om deze evenementen te organiseren. De kans op mooi weer is groot en de evenementen kunnen zonder probleem in de buitenlucht plaatsvinden. Levensloop blijft een betuiging van hoop én van overwinning”, aldus Benoît Koerperich, Algemeen Directeur Stichting tegen Kanker.

Stichting tegen Kanker begrijpt dat deze beslissing van alle vrijwilligers en organisatoren de nodige flexibiliteit vraagt. Het zal nog even duren voor elk Levensloop-comité per stad of gemeente een nieuwe datum en locatie kan vastleggen. Stichting tegen Kanker dankt dan ook iedereen die zich inzet voor Levensloop en vraagt begrip voor de beslissing. Stichting tegen Kanker haalt alles uit de kast om van deze zomer een succes te maken en zal de comités de nodige ondersteuning bieden. De organiserende Levensloopcomités bekijken nu hoe en wanneer ze hun Levensloop in de zomermaanden 2021 kunnen organiseren.