De jaarlijkse kampioenenhuldiging gaat op vrijdag 27 september 2019 om 19 u door in cultuurcentrum De Adelberg.
Een organisatie van Het stadsbestuur van Lommel, de stedelijke sportraad en sportdienst

Cultuurcentrum De Adelberg Adelbergpark 1 te 3920 Lommel

gratis