De opname van mantelzorgverlof is mogelijk sinds 1 september 2020. Hierdoor kan één van uw werknemers zijn prestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken om een persoon die zich omwille van uiteenlopende redenen in een afhankelijkheidssituatie bevindt te helpen.

Benieuwd of uw werknemer in aanmerking komt voor het mantelzorgverlof of wat de opnamemodaliteiten zijn? Lees dan even verder!

Wie kan mantelzorgverlof opnemen?

De opname van mantelzorgverlof staat open voor de werknemers uit de private sector en de contractuele personeelsleden van de publieke sector. Daarnaast komen ook de statutaire personeelsleden van de overheden van de gewesten en de gemeenschappen in aanmerking.

Let wel: voor de statutaire personeelsleden van de federale overheid en de autonome overheidsbedrijven is er op heden ontwerpwetgeving die voorziet in de opname van mantelzorgverlof.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om het recht op mantelzorgverlof te openen?

De opname van mantelzorgverlof staat open voor de werknemer die:

  • bij een 1/5de of 1/2de opname op de begindatum van het mantelzorgverlof voltijds tewerkgesteld is (bij een volledige schorsing, geldt geen specifieke tewerkstellingsvoorwaarde;
  • Erkend is als mantelzorger door het ziekenfonds;
  • De regels inzake cumulatie met inkomsten of activiteiten naleeft;

De andere toegangsvoorwaarden die niet specifiek geregeld zijn, zijn dezelfde als bij verlof voor medische bijstand. Deze regels kunnen dus afhankelijk zijn van de sector.

Hoe lang kan mantelzorgverlof opgenomen worden?

Een werknemer kan tijdens zijn gehele beroepsloopbaan maximum 6 maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen of 12 maanden ingeval van een halftijdse of 1/5de onderbreking.

De werknemer kan slechts 1 maand voltijds mantelzorgverlof of 2 maanden halftijds of 1/5de mantelzorgverlof opnemen per zorgbehoevende persoon.
Info en bron: Easypay Group Pelt
Nijverheideslaan 16
3900  Pelt
Telefoon011 53 18 38