Recent werd een nieuwe structuur- en inrichtingsschets goedgekeurd voor Park De Soeverein en de Sahara. Hiermee heeft het Lommels stadsbestuur een samenhangend toekomstbeeld uitgetekend voor dit gebied gericht op sport en recreatie.
Het masterplan is een flexibel kader voor toekomstige ingrepen en investeringen in het gebied. Schepen van Ruimtelijke Ordening Joris Mertens: “Met dit masterplan willen we alle onderdelen binnen een groter kader plaatsen en zo goed mogelijk integreren. Het landschap, de ontsluiting en verbindingen tussen de verschillende elementen staan centraal. Het geeft een samenhangend toekomstbeeld, dat we nu stap voor stap zullen realiseren. De onlangs aangelegde beachvolleybalterreinen zijn de eerste verwezenlijking. Ook de aanleg van de padelterreinen past binnen dit plan.”
Verder wordt er onder andere gekeken hoe het hekwerk mooier kan passen bij het geheel, welke verbindingen het gebied toegankelijker maken voor fietsers en voetgangers en hoe de ecologische waarde kan worden versterkt.
Burgemeester Bob Nijs: “Het totaalplan is ook het startschot voor een vernieuwing van speeltuin De Dolfijn, te beginnen met de peuterhoek. Zo kan jong en oud in de toekomst nog meer genieten van dit unieke park vlakbij het centrum en de Lommelse Sahara.”
Het plan werd opgemaakt in overleg met de verenigingen en organisaties in en rond het gebied. Het ging ook samen met de opmaak van een visie op spelen, waarbij het stadsbestuur de medewerking kreeg van scholen, ouders, skaters en de kindergemeenteraad.