Stad Lommel ontvangt van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een subsidie van 15.000 euro voor de inrichting van de nieuwe Kleine Wildernis ‘Hoeverstee’ in Kattenbos. “De minister sprak haar waardering uit voor de manier waarop we als stad met de buurt samenwerken”, zegt burgemeester Bob Nijs. “Niet alleen voor de creatie van een nieuwe groene ontmoetingsplek met ecologische waarde, maar ook voor de verbinding die we maken met de Mooimakers.”
Uit het stedelijke groenplan 2020-2030 bleek dat er in de omgeving van Kattenbos veel bossen zijn om te wandelen, maar dat er een beperkte hoeveelheid openbaar ontmoetings- en speelgroen beschikbaar is voor de bewoners van de wijk.
“Een bevraging bij de buurt bevestigde dat er een grote vraag is naar speelgroen”, vervolgt schepen van Milieu en Natuur Joris Mertens. “Ook een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners werd als belangrijk omschreven. Daarom namen we de beslissing om een nieuwe Kleine Wildernis uit te tekenen en een subsidieaanvraag in te dienen bij het Agentschap Natuur en Bos.”
Speelbosje, boomgaard, bloemenweide, petanquevelden en ontmoetingsplek
“We vonden een stuk braakliggende grond van 1 hectare in het midden van de wijk om er de Kleine Wildernis ‘Hoeverstee’ te realiseren”, zegt de burgemeester. “Meteen de derde Kleine Wildernis voor Lommel. Een vierde staat trouwens ook al op de planning. Die komt later dit voorjaar bij basisschool De Klimtoren in Lommel-Barrier.”
De inrichting van ‘Hoeverstee’ is voorzien vanaf het voorjaar 2022 en bevat een speelbosje, natuurlijke speelelementen, een speelweide, bloemenweides, een boomgaard, een pluk- en moestuin, petanquevelden en zit- en ontmoetingsplekken. De inwoners engageren zich om de plek proper te houden via het initiatief Mooimakers.
“Niet alleen de bewoners maar ook lokale planten en dieren, waaronder de Veldparelmoervlinder zullen gebruik kunnen maken van dit nieuwe stukje speelnatuur”, besluit schepen Mertens. “De plannen voorzien bloemenweides, struikengroepen, hakhoutstruweel en een eikenbosje. Het binnengebied wordt een ecologische stapsteen tussen de vallei van de Molse Nete en de vallei van de Eindergatloop.”
De totale projectkost is geraamd op 40.000 euro, waarvan 15.000 euro gesubsidieerd wordt via het Natuur in je buurt-programma van het Agentschap voor Natuur en Bos.