Tijdens de coronacrisis doen uiteenlopende organisaties beroep op vrijwilligers. Om te vermijden dat vrijwilligers het bestaand jaarlijks kostenplafond overschrijden, werd al voorzien in een tijdelijke optrekking van het jaarlijks kostenplafond.

De ministerraad besloot om het kostenforfait andermaal op te trekken voor de vrijwilligers die daadwerkelijk ingezet worden in de vaccinatiecentra in de periode van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021 tot 4.107,56 EUR/jaar.

Daarnaast wordt het jaarlijkse plafond van de forfaitaire kostenvergoeding verhoogd tot 3.186,90 EUR voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de gezondheidszorg, voor activiteiten in het kader van het beheer van de coronacrisis, in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Let wel: bovenvermelde is gebaseerd op ontwerpwetgeving en bijgevolg nog aan wijzigingen onderhevig.
Info en bron: Aesypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38