Jean Devos werd geboren in Ronse in 1928 uit een doktersfamilie. Na zijn humaniora in Ronse studeerde hij geneeskunde in Gent waar hij afstudeerde in 1953. Na zijn militaire dienst in Leopoldsburg startte hij in 1953 een huisartsenpraktijk in Lommel. Zijn patiënten konden er terecht tot in 2011. Steeds is hij actief geweest in doktersverenigingen en hij schreef enkele medische publicaties.

“Een plattelandsdokter vertelt” is een uitvoerige beschrijving van zijn medische ervaring doorspekt met anekdotes uit meer dan een halve eeuw huisartsenpraktijk. De auteur geeft niet alleen blijk van een grote geneeskundige kennis maar hij heeft als vertrouwenspersoon ook te maken gehad met psychologische, sociale en justitiële aspecten van de huisartsengeneeskunde.

Schepen van Erfgoed en voorzitter van Erfgoed Lommel vzw, Karel Wieërs, lanceerde het idee om de uitvoerige nota’s van dokter Devos in boekvorm uit te geven. Erfgoed Lommel voerde dit idee uit.

Hoewel dit boek veel boeiende informatie bevat voor wie geïnteresseerd is in de huisartsengeneeskunde in Vlaanderen en de evolutie ervan in de tweede helft van de 20ste eeuw, weerspiegelt de tekst enkel de visie en de ervaringen van dokter Devos. Het boek is, zeker medisch, behoorlijk volledig en bij momenten ook wetenschappelijk, en toch is het geen medisch handboek, streeft het geen volledigheid na en heeft het geen wetenschappelijke pretentie.

De wetenschap en de geneeskunde veranderen snel en voortdurend; de zeden en gewoonten van de mensen trouwens ook. De medische inzichten in dit boek en de manier waarop dokter Devos erover gecommuniceerd heeft met zijn patiënten, moeten dan ook binnen hun tijdskader worden geïnterpreteerd. Dit boek is geen leidraad voor de huisartsengeneeskunde van de toekomst.

Medisch jargon was onvermijdelijk. Sterker nog, het werd bewust gebruikt, zowel voor de ondubbelzinnigheid als om niet-medici de kans te geven hier en daar iets op te steken van die vreemde dokterstaal. De verklaring van die medische termen is terug te vinden in een verklarende woordenlijst en het boek beschikt ook over een register.

Dat alles maakt het boek tot uitstekende literatuur niet alleen voor (toekomstige) beoefenaars van medische beroepen, maar ook voor de doorsnee Lommelaar. Want de naam dokter Devos doet bij vele Lommelaren een belletje rinkelen.

“Een plattelandsdokter vertelt” werd een lijvige publicatie van 320 bladzijden die in twee versies verkrijgbaar is: een paperback-versie (25 euro zonder verzendingskosten) of een hardcover-versie met stofwikkel (30 euro zonder verzendingskosten).

Erfgoed Lommel verzorgde de vormgeving en publiceerde het boek via de website www.shopmybooks.com .

Daar kan u het boek ook bestellen via één van onderstaande links:
paperback-versie te bestellen via deze link:

Twijfel niet en bestel vandaag nog uw exemplaar van dit relaas over bijna 60 jaar dokterspraktijk in Lommel.