Mondmaskerplicht vanaf zes jaar
Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

Sociale contacten beperken
Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Het gebruik van zelftesten wordt aangeraden.

Kinderen en onderwijs
De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en zal ingaan op 20 december.
Het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school georganiseerd worden.
Verder gaat er vanaf 6 december een pakket van maatregelen in die de schoolomgeving veiliger moet maken, namelijk:
Verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen..
Nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen.
Algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar.
Verbod op alle buitenschoolse activiteiten.
Aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig te (zelf)testen.
Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.
Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen – zeker in het buitengewoon onderwijs. De ministers van onderwijs bepalen de nadere modaliteiten.
De taskforce Vaccinatie zal snel vooruitgang boeken betreffende de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar, gezien het belang van vaccinatie voor de epidemiologische uitdagingen in het onderwijs.

Private bijeenkomsten binnen
Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde activiteiten, maar met uitzondering van:
sport,
private bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies,
huwelijken en uitvaarten.
Publieke evenementen binnen
Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december
Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:
een maximum van 200 bezoekers,
zittend,
met mondmasker,
het gebruik van het Covid Safe Ticket vanaf 50 bezoekers.
Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen

Telewerk
De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Horeca
De openingsuren in de horeca zijn beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23.00 uur ‘s avonds.
Sportwedstrijden binnen
Sportieve wedstrijden binnen mogen enkel zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 4 december 2021