De stad, ZorgGroep Lommel en de , willen in de toekomst nog nauwer gaan samenwerken. Daarvoor werd nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Die wordt op vrijdag 25 september door alle partners officieel ondertekend in dienstencentrum ’t Trefpunt, Kapittelhof 1 (WZC Kapittelhof).

De Lommelse Mindermobielencentrale (MMC) zet zich al decennialang in voor de meest kwetsbaren in onze samenleving: personen die door hun handicap of leeftijd moeilijkheden ondervinden om zich te verplaatsen. Meestal zijn het geïsoleerde bejaarden of personen met een handicap die niet kunnen terugvallen op familieleden, dus geen eigen vervoer hebben en die niet in staat zijn gebruik te maken van het openbaar vervoer. Zij worden dan door de mindermobielencentrale opgevangen en worden door onze vrijwillige chauffeurs vervoerd naar bv. de dokter, het ziekenhuis, de apotheek, ook om noodzakelijke inkopen te doen.

Binnen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden er enkele belangrijke accenten gelegd. Zo zal het dienstencentrum van Zorggroep Lommel haar gebruikers doelgerichter informeren over het aanbod van de Minder Mobiele Centrale en hen doorverwijzen. Daarnaast verzekert het dienstencentrum ondersteuning in de werking zoals het aanbieden van vorming, het ter beschikking stellen van expertise, enz. …

Later die dag hijsen onze lokale duurzame helden de Vlag van Duurzame Gemeenten voor het Huis van de Stad.