Bij heel wat werkgevers bestond er enige onduidelijkheid omtrent de toepassing tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronamaatregelen. Om hieraan tegemoet te komen, wordt nu één uniforme en vereenvoudigde procedure vooropgesteld!

We geven hieronder de krachtlijnen mee van deze nieuwe vereenvoudigde procedure.

  • Voor de periode vanaf 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 kan men tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toepassen voor alle arbeiders en bedienden die hierdoor getroffen zijn.
  • Men dient GEEN aangifte tijdelijke werkloosheid overmacht meer door te sturen naar de RVA. Er moet ook geen betekening 1ste werkloosheidsdag te gebeuren voor overmacht.
  • De uitbetaling van de werkloosheidsuitkering overmacht zal gebeuren op basis van de ASR aangifte WECH05 nl. via aanduiding van de code Aard dag 5.4.
    Er zal verder niet gecontroleerd worden of er voorafgaandelijk een aangifte tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (of economische redenen) werd ingediend.
  • Om in aanmerking te komen voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen moet ook het recht op uitkeringen vastgesteld worden op basis van een ASR aangifte WECH02. Men vraagt om deze aanvragen zo snel mogelijk in te dienen (in principe kan dit pas na ontvangst van de prestatiestaten van de klant). In die optiek moeten klanten worden aangespoord om hun prestaties zo spoedig mogelijk door te sturen.
  • Er moeten voor de periode maart/april/mei/juni GEEN controlekaarten C3.2A worden afgeleverd.
  • Er moet voor de periode maart/april/mei/juni GEEN validatieboek worden ingevuld.
  • Er zal door de RVA een supplement van 5,63 EUR per werkloosheidsdag worden betaald. Voor sectoren die al een supplement bij overmacht betalen, komt dit er nog eens bovenop (onder voorbehoud – nog te bevestigen).
  • De werkloosheidsdagen wegens overmacht worden tot 30 juni 2020 gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie.

Bron en meer info: Easypay Group Pelt
Adres: Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon: 011 53 18 38