De opname van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht staat onder andere open voor een werknemer die geconfronteerd wordt met een sluiting van het kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten ten gevolge van corona.

Een werknemer kan uitkeringen tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht genieten indien hij instaat voor de opvang van:

  • Een minderjarig kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan omwille van een tijdelijke sluiting als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken, of omdat het minderjarig kind verplicht afstandsonderwijs moet volgen of omdat het kind omwille van een andere reden in quarantaine of isolatie moet om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • Een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, of de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen niet langer kan genieten, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De werknemer heeft recht op de opname van tijdelijke werkloosheid gedurende de periode waarop het attest of de aanbeveling betrekking heeft.

Let wel: indien de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan het recht voor éénzelfde periode slechts door één van hen worden uitgeoefend.

De werknemer meldt zijn werkgever onmiddellijk dat hij beroep wenst te doen op tijdelijke werkloosheid overmacht. Bovendien moet hij een medisch certificaat tot bevestiging van quarantaine of isolatie van het kind, een aanbeveling tot quarantaine of isolatie afgegeven door de bevoegde instantie of een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen overhandigen, dat de sluiting bevestigt van de betrokken instelling of de klas als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De opname was initieel voorzien tot en met 31 maart 2021, maar wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.
Bron en info: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38