Door de sterke inflatie is de spilindex op 15 maanden tijd voor de zesde keer overschreden in oktober 2022. Deze overschrijding heeft concrete gevolgen voor de SWT’s (Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voorheen “Brugpensioen”).

Bedrijfstoeslag

Voor nieuwe SWT’s wordt bij de berekening van de bedrijfstoeslag het brutoloon vanaf 1 november 2022 begrensd tot 4.719,00 EUR/maand.

Voor lopende SWT’s moet de in het verleden berekende bedrijfstoeslag worden geïndexeerd met 2%.

Voor de pseudo-bruggepensioneerden (SWAV) geldt de indexering enkel indien dit werd voorzien in de individuele of collectieve overeenkomst.

Indexering werkloosheidsuitkeringen

Vanaf 1 november 2022 bedraagt het nieuwe maximumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen 1.579,24 EUR/maand of 60,47 EUR/dag.

Voor lopende SWT’s die een lagere werkloosheidsvergoeding ontvangen, dient u het bedrag van de werkloosheid te indexeren met 2%. Dit geldt ook voor de pseudo-bruggepensioneerden (SWAV).

Werknemersinhouding

De RSZ-werknemersinhouding (standaard 6,5% op werkloosheidsvergoeding + bedrijfstoeslag) op SWT mag niet tot gevolg hebben dat het bedrag van de totale vergoeding onder een welbepaald minimum zakt.

Vanaf 1 november 2022 zijn de geldende minima:

  • 2.043,35 EUR voor een voltijdse werkloze met bedrijfstoeslag met gezinslast;
  • 1.696,40 EUR voor een voltijdse werkloze met bedrijfstoeslag zonder gezinslast.

Voor lopende SWT’s zal de werknemersinhouding moeten worden herbekeken rekening houdend met de aangepaste minima.

Bron en info: Easypay Group Pelt

Industrielaan 16, 3900 Pelt, Belgium
Lommel

Telefoon: 011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com