De forfaitaire kilometervergoeding die federale ambtenaren ontvangen voor de verplaatsingen die ze met hun persoonlijk motorvoertuig doen voor beroepsdoeleinden wordt sinds 1 oktober 2022 per kwartaal geïndexeerd.

Een werkgever in de privésector kan dit bedrag ook toekennen als kostenvergoeding aan de werknemer die, in opdracht van zijn werkgever, zijn eigen wagen gebruikt voor dienstverplaatsingen.

Indien de werkgever kiest voor de betaling van een forfaitaire kostenvergoeding is deze vergoeding vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing indien een bepaalde maximumgrens niet overschreden wordt.

Het bedrag van de kilometervergoeding wordt voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 bepaald op 0,4259 EUR/km.

Bron en info: Easypay Group
Telefoon:  011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt, Belgium