In het kader van het complexe project Noord-Zuid Limburg vindt er van 9/11 tot en met 8/12 een publieke raadpleging plaats. Iedereen kan in die periode reageren op de tussennota, het document dat de eerste fase van het geïntegreerd onderzoek en de vertrechtering van zeven naar drie alternatieven beschrijft.

WANNEER LOOPT DE PUBLIEKE RAADPLEGING?
Iedereen die dat wenst, kan van 9 november tot en met 8 december 2020 reageren op de tussennota.

Men deze nota raadplegen op onderstaande link.

https://www.noordzuidlimburg.be/raadpleging?fbclid=IwAR2R-IdPp3BE_tLUyIdE1ZqgKF0yNjl-Q7mgBG4dbXp1SNxX31nw8cQDyQs