De eenmalige reactiveringsmogelijkheid voor vervallen maaltijd-, eco- en consumptiecheques vormt één van de maatregelen om de koopkracht van de werknemers te beschermen.

Vanaf 1 december 2022 kan een werknemer binnen 3 maanden na de vervaldatum van de maaltijd-, eco- en consumptiecheques bij de uitgever van de desbetreffende cheques een eenmalige aanvraag doen tot reactivering.
De eerste reactiveringsvraag van de werknemer is kosteloos. Het verzoek om reactivering kan betrekking hebben op meerdere vervallen cheques.

Voor de volgende verzoeken, ongeacht het aantal cheques waarop de aanvraag betrekking heeft, kan een kostprijs aangerekend worden aan de werknemer van maximaal 5 EUR tenzij de werknemer overmacht kan aantonen.

De gereactiveerde maaltijd-, eco- en consumptiecheques hebben een geldigheidsduur van 3 maanden.

De uitgevers van cheques moeten de heractiveringsprocedure meedelen.
Bovendien moet bij elk reactiveringsverzoek de werknemer geïnformeerd worden over de reactiveringsvoorwaarden.

De coronapremies kunnen worden gereactiveerd volgens dezelfde modaliteiten en voorwaarden als de consumptiecheque.

Vervallen cheques die volgens de hierboven vermelde voorwaarden gereactiveerd worden, zullen hun sociale en fiscale vrijstelling behouden.
Bron en info:
Neem contact op met EASYPAY GROUP Overpelt
Telefoon:  011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt