Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de reanimatie en door een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70%. Samen met het Rode Kruis wenst de stad Lommel de eerstehulpcapaciteiten van onze bevolking te vergroten. Hiervoor worden gratis lessen ‘reanimeren en defibrilleren’ georganiseerd. De lessen vinden plaats in het Rode Kruis lokaal, Norbert Neeckxlaan 50B telkens van 19 tot 22 uur. Per les kunnen maximum 15 personen deelnemen.

Rode Kruis Lommel
Norbert Neeckxlaan 50 B
3920 Lommel

Maandag 29 november 2021 van 19:00 tot 22:00
Prijs: Gratis

Meer info : voorzitter@lommel.rodekruis.be