Morgen 12 januari zullen de bewoners van volgende Lommelse rusthuizen worden gevaccineerd.
Ploegdries Lommel    85   Bewoners
De Bekelaar Lommel 100  Bewoners
Hoevezavel Lommel  125  Bewoners

Op vrijdag 15 januari worden de bewoners van Kapittelhof gevaccineerd