TIJDELIJKE WERKLOOSHEID CORONA (Bron: RVA)
In welke gevallen is er sprake van overmacht?

In welke gevallen kan overmacht worden ingeroepen op basis van de sector van tewerkstelling?

Tewerkstelling in een restaurant, café of discotheek?
Tewerkstelling in een hotel?
Tewerkstelling in het kader van een cultureel of sportief evenement?
Tewerkstelling in een winkel die in het weekend moet sluiten?
Tewerkstelling bij een toeleverancier van een werkgever die moet sluiten?
Tewerkstelling bij een werkgever die afhankelijk is van een toeleverancier die niet meer kan leveren omwille van de coronacrisis?
Tewerkstelling bij een werkgever die de werknemer een verplichte opleiding laat volgen bij een derde die moet sluiten?
Tewerkstelling in een rijschool?

In welke gevallen kan overmacht worden ingeroepen op basis van medische redenen?

Een quarantainemaatregel van de overheid ten aanzien van een individuele werknemer?
Een werknemer wordt naar huis gestuurd door de bedrijfsarts omdat hij (vermoedelijk) besmet is?
Een werknemer heeft een attest van zijn huisarts waaruit blijkt dat hij niet mag werken?
Een werkgever wil werknemers preventief naar huis sturen?
De werkgever is zelf besmet?
Een klant van de werkgever roept medische redenen in?

Kan er overmacht worden ingeroepen omdat er geen opvang is voor de kinderen?

Geen kinderopvang?
In welke gevallen is er sprake van economische redenen?
Wat zijn economische redenen en wat is het verschil met overmacht?
Welke bedrijven/activiteiten kunnen worden getroffen door tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen als gevolg van het coronavirus?
Wat als er sprake is van economische redenen én van overmacht (gelijktijdig of na elkaar)?
Wat als er al een mededeling is van economische redenen en er zich plots overmacht voordoet?
Wat als de onderneming nog niet erkend is als onderneming in moeilijkheden?
Kan er voorlopig overmacht worden gevraagd voor de bedienden?
Kan men economische redenen en overmacht gedurende eenzelfde periode combineren?
Ik heb als werkgever nog nooit tijdelijke werkloosheid ingevoerd
Mijn bedrijf ondervindt de gevolgen van de coronapandemie?
Kan ik tijdelijke werkloosheid invoeren?

Overmacht? Wat moet ik doen?

De reden van overmacht melden aan de RVA
Een controleformulier C3.2A afleveren aan uw werknemer
Een aangifte ‘ASR scenario 2’ verrichten
Op het einde van elke kalendermaand een aangifte ‘ASR scenario 5’ verrichten

Tijdelijke werkloosheid coronavirus

Economische redenen? Wat moet ik doen?

Voor arbeiders of voor bedienden?
Welke regelingen van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen bestaan er?
Het voldoen aan de ‘preliminaire voorwaarden’ voor bedienden
De schorsing omwille van economische redenen aankondigen aan de RVA
De eerste dag van effectieve tijdelijke werkloosheid melden aan de RVA
Een controleformulier C3.2A afleveren aan uw werknemer
Een aangifte ‘ASR2’ verrichten
Op het einde van elke kalendermaand een aangifte ‘ASR5’ verrichten

Specifieke tewerkstellingssituaties
Ik ben een statutair. Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?
Ik ben een uitzendkracht. Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?
Ik werk via een dienstenchequebedrijf bij verschillende klanten. Bij één klant kan er niet gewerkt worden, bij de/een andere wel? Kan er voor mij tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd?
De procedurevoorwaarden om tijdelijk werkloos te worden gesteld, kan daarvan worden afgeweken?
Kan men afwijken van de aangiftetermijn voor overmacht – te “vroege” aangifte? Problematiek die zich voornamelijk in de horeca stelt:
Een werkgever uit de horeca heeft een mededeling economische werkloosheid verstuurd die ingaat op 20/03/2020. Door de plotse lock-down wil hij de tijdelijke werkloosheid vroeger laten ingaan. Hoe kan dit?

In bepaalde vormen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen dient er na een schorsing een verplichte werkweek te worden ingevoerd. Kan hiervan worden afgeweken?
Wat met werkgevers die reeds gebruik maken van de regeling schorsing bedienden en waarvan het krediet voor 2020 (16 weken volledige schorsing.
3 of 26 weken gedeeltelijke schorsing) bijna uitgeput is? Voorziet men een uitbreiding van het krediet door het coronavirus?
Moet een werknemer eerst zijn recuperatiedagen of verlof opnemen vooraleer tijdelijk te kunnen worden gesteld wegen overmacht?

Varia
Wat indien een onthaalouder die aangesloten is bij een erkende dienst voor opvang en die geen kindjes kan opvangen?