De omgeving rond basisschool XCL Wegwijs in Lommel-Heeserbergen werd heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen. Dit is de eerste van 25 schoolomgevingen die Stad Lommel de komende jaren gaat aanpakken.

Verkeersveilige schoolomgevingen zijn prioriteit

Schepen van mobiliteit Sophie Loots: “Verkeersveilige schoolomgevingen en -schoolroutes creëren is een prioriteit van ons beleid. We willen dat kinderen en jongeren op een veilige en comfortabele manier naar school kunnen fietsen – en uiteraard ook wandelen. Daarom hebben we een uitgebreid actieplan op poten gezet, waarbij we alle 25 Lommelse schoolomgevingen herinrichten. De werken zijn gepland voor 2022, 2023 en een stukje van 2024.”

Vorig jaar werden de knelpunten in de schoolomgevingen en op de routes naar de Lommelse scholen geïnventariseerd. Op basis daarvan liet het stadsbestuur voor elke school een conceptplan uitwerken om de omgeving veilig en herkenbaar in te richten. Dat kan bijvoorbeeld met fietsstraten, eenrichtingsverkeer, snelheidsbeperkingen, wegwerken van onveilige punten … Voor de herkenbaarheid worden Octopuspalen en kleurrijke wegmarkeringen gebruikt. Ook worden gevaarlijke punten op veelgebruikte routes naar school weggewerkt.

Daarnaast zet het stadsbestuur acties op om kinderen aan te moedigen met de fiets of te voet naar school te gaan. Het digitaal spaarsysteem High-Five start volgend schooljaar bij de basisscholen ’t Stekske, XCL Wegwijs, Sint-Jan en Lommel-West. Daarna komen de andere basisscholen aan de beurt. En in april krijgen alle schoolgaande kinderen en jongeren een kaart waarop ze de veiligste route naar hun school kunnen uitstippelen.

Ingrepen bij XCL Wegwijs

In de omgeving van XCL Wegwijs in Heeserbergen werden de tijdelijke maatregelen binnen dit project definitief gerealiseerd. Er werden ook een aantal nieuwe ingrepen gedaan:

  • De Hees kreeg nieuwe fietspaden en een zebrapad ter hoogte van de schoolpoort. Rondom die schoolpoort kwam er ook een parkeerverbod.
  • De Hendrik Van Veldekestraat werd heringericht met eenrichtingsverkeer en een fietsstraat ter hoogte van de schoolpoort.
  • Er kwam een voetgangersdoorsteek tussen de Buizerdstraat en de Hendrik Van Veldekestraat.
  • Octopuspalen en -wegmarkeringen zorgen voor herkenbaarheid.
  • Victor veilig laat weggebruikers weten dat ze een oversteekplaats naderen.

Lommel Fietsstad

Burgemeester Bob Nijs: “Het gebruik van de fiets in onze stad zit in de lift. Dat is niet toevallig. Om van Lommel een leefbare en bereikbare stad te maken, hebben we concrete doelen gesteld. We streven naar een vlotte verkeerscirculatie en geven de hoogste prioriteit aan de zwakke weggebruiker. Er is al hard gewerkt om die mobiliteitsswitch te realiseren en er staan nog heel wat acties op de agenda. Lommel is – en wordt nog meer – een echte fietsstad.”