Vanaf huidig schooljaar genieten de leerlingen die in het stelsel van duaal leren actief zijn van vakantie tijdens de schoolvakanties. Deze vakanties zijn onbetaald. De leerlingen kunnen op basis van hun prestaties in het vakantiedienstjaar nog het recht openen op betaalde vakantie.

Deze leerlingen volgen een opleiding in een onderneming en leren ook bij één van de volgende aanbieders van duaal leren:

deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO);
de Syntra-leertijd;
duaal leren in het voltijds onderwijs;
buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvormen 3 en 4).
Uitzonderingen op de schoolvakantieregeling
Alhoewel leerlingen in het stelsel van duaal leren in principe genieten van onbetaalde vakantie tijdens de schoolvakanties, zijn er bepaalde situaties waarin deze regeling niet gevolgd dient te worden.

Individuele uitzondering
Indien een leeropportuniteit zich tijdens de schoolvakantie voordoet, kunnen de leerling/wettelijke vertegenwoordiger, zijn opleidingsverstrekker en de onderneming beslissen dat een leerling tijdens de schoolvakanties wordt opgeleid.

Deze opleidingsdagen moeten gerecupereerd worden tijden de lesweken op dagen waarop hij of zij volgens het uurrooster in de onderneming wordt opgeleid en dit binnen hetzelfde schooljaar, tenzij de overeenkomst vroeger eindigt.

De leerling heeft in ieder geval steeds recht op 4 weken vakantie tijdens de maanden juli en augustus.

Uitzondering op niveau van de onderneming
Structurele afwijking
Omwille van bepaalde seizoensgebonden activiteiten kan een structurele afwijking op de schoolvakantieregeling bekomen worden mits goedkeuring van de regering.

Deze opleidingsdagen moeten gerecupereerd worden tijdens de lesweken op dagen waarop de leerling volgens zijn voorziene uurrooster opleiding in de onderneming volgt. Deze recuperatie moet plaatsvinden binnen hetzelfde schooljaar, tenzij de overeenkomst vroeger stopt.

Beperking tot 12 schoolvakantieweken
Mits het naleven van bepaalde voorwaarden kan een sectoraal partnerschap de schoolvakantieregeling beperken tot 12 schoolvakantieweken.

De voorwaarden die moeten nageleefd worden zijn:

enkel mogelijk in een opleiding van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de leertijd, de kwalificatiefase en integratiefase van het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 en in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad van het voltijds secundair onderwijs;
enkel voor opleidingen die met een overeenkomst alternerende opleiding worden gecombineerd.
In deze situatie is er geen recuperatie voor de leerling vereist.
Bron en info: Easypay Groep
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon: 011 53 18 38