Er zal geflitst worden in de volgende straten

• Beemdstraat
• Luikersteenweg
• Kerkhoven
• N71
• N74

Wees attent want : Flits Flits Flits