Flits Flits Flits wie niet oplet is gezien:

Kerkhoven
Kerkstraat
Norbert Neeckxlaan
Beemdstraat