Op alle wettelijke en aanvullende pensioenen en renten wordt een solidariteitsbijdrage ingehouden van 0 tot 2%, afhankelijk van het totale pensioenbedrag en van het feit of het gaat om een pensioenbedrag als alleenstaande of een gezinspensioenbedrag.
In het Belgisch staatsblad zijn de nieuwe bedragen verschenen. Het gaat om niet-geïndexeerde bedragen. Op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen zijn de geïndexeerde bedragen terug te vinden.
De verlaging van de bijdrage is niet terug te vinden in de percentages, maar wel in het feit dat de grensbedragen voor de berekening zijn opgetrokken.

Pensioen bedrag alleenstaande

Totaal maandelijks brutobedrag pensioen als alleenstaande begrepen tussen Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2.594,45 EUR 0
2.594,46 EUR en 2.674,68 EUR (brutobedrag – 2.594,45) x 0,5
2.674,69 EUR en 2.873,57 EUR brutobedrag x 0,015
2.873,58 EUR en 2.903,51 EUR (brutobedrag – 2.873,57) x 0,5 + 43,10
vanaf 2.903,52 EUR brutobedrag x 0,02

Pensioen gezinsbedrag

Totaal maandelijks brutobedrag gezinspensioen begrepen tussen Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2.999,51 EUR 0
2.999,52 EUR en 3.092,26 EUR (brutobedrag – 2.999,51) x 0,5
3.092,27 EUR en 3.287,31 EUR brutobedrag x 0,015
3.287,32 EUR en 3.321,55 EUR (brutobedrag – 3.287,31) x 0,5 + 49,31
vanaf 3.321,56 EUR brutobedrag x 0,02

Bovenstaande bedragen zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 144,42 (op 1 september 2018) en worden op dezelfde manier aan de stijging van de kosten voor levensonderhoud aangepast als de pensioenen. Als de volgende spilindex wordt bereikt, worden de drempelbedragen met 2% verhoogd.
Merk op dat er voor het bepalen van het percentage wordt rekening gehouden met alle pensioenen, dus ook met de extralegale pensioenen (2e pijler) en de buitenlandse pensioenen. Met een individuele levensverzekering of pensioensparen (3e pijler) wordt echter geen rekening gehouden.

Bron en info: Easypay Group Industrielaan 16, 3900 Overpelt
tel: 011 53 18 38