Afgelopen weken kwamen er verscheidene klachten binnen over de gebrekkige
dienstverlening van de NMBS vanuit het stationsloket in Lommel. “De opmerkingen gaan veelal over de capaciteit – of het gebrek eraan – van de treinen,” zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Op de drukste uren in de ochtend worden amper 2 wagons ingezet waardoor heel wat mensen noodgedwongen achterblijven op het perron en bijgevolg een uur moeten wachten op de volgende trein. We horen ook dat onze bewoners meer en meer het station van Mol gebruiken als vertreklocatie om van daaruit verder te reizen. Voor ons is dat ontoelaatbaar.”
De stad pleit dan ook voor een betere dienstverlening. “Onze inwoners hebben daar recht op,” zegt schepen van mobiliteit Walter Cremers. “Wij vragen aan iedereen om klachten in eerste instantie altijd door te geven via het klachtenformulier van de NMBS. In sommige gevallen heb je als klant immers recht op een (schade)vergoeding.”
“Daarnaast willen we als stad een dossier voorbereiden om onze inwoners te steunen in hun vraag voor een betere dienstverlening aan NMBS. Inwoners die klachten hebben omtrent de dienstverlening vanuit het stationsloket in Lommel, kunnen dat melden via het e-formulier op www.lommel.be/nmbs.
Klachten kunnen tot 15 december 2017 doorgegeven worden, liefst met zoveel mogelijk informatie zodat wij een sterk dossier kunnen opstellen.”