Op maandag 11 oktober ging de Lommelse Klimaatweek van start. “Maar liefst 700 leerlingen uit de
Lommelse lagere scholen krijgen deze week een gevarieerd programma vol klimaateducatie”, zegt schepen van milieu Joris Mertens.

“Er staan diverse lezingen, workshops en rondleidingen op het programma. We starten met een lezing van Mathilda Masters, met de toepasselijke titel ‘123 superslimme dingen die je moet weten over het klimaat’. Daarna volgt o.a. een workshop LABO (Leren Afval Beheren Op school), een Sahara expeditie, een rondleiding op zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld, een beekonderzoek naar waterdiertjes, een bezoek aan het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek en veel meer.”

“De laatste jaren zagen we ook bij jongeren een enorme bewustwording van de klimaatproblemen”, zegt
burgemeester Bob Nijs. “We kunnen hier als lokale overheid op inspelen met een duidelijk inhoudelijk accent.
Zaken waar we als stad op inzetten, maar ook items waar jongeren zelf het verschil kunnen maken. Deze
Klimaatweek kan enkel slagen dankzij een goede samenwerking met de scholen. Samen zijn we ervan overtuigd dat onze focus moet liggen op klimaatbewuste vorming en informatie. Het feit dat alle Lommelse basisscholen intekenen op het gratis aanbod, bewijst dat we het juiste klimaatpad bewandelen.”

Vinger aan de pols
Naast de activiteiten van de Klimaatweek voor de lagere scholen vinden er tijdens de Klimaatmaand nog heel wat activiteiten plaats voor volwassenen. Zoals een bedeling van gratis gevelplantjes, een infosessie over geveltuintjes en autodelen, een zitdag voor een energieleveranciersvergelijking en meer.

“Uit al deze items blijkt dat we als stad op klimaatvlak duidelijk de vinger aan de pols houden”, besluit schepen Mertens. “We mogen trots zijn op dit aanbod en we zijn ervan overtuigd dat we hiermee echt een verschil maken.”