Voor de vijfde maal op rij neemt Stad Lommel deel aan Week van de Duurzame Gemeente. Dit jaar staat de week van de duurzame gemeente in het thema van ‘Leave No One Behind’ (LNOB). Dit is één van de centrale kernwaarden van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. De verbintenis om ‘niemand achter te laten’ is een eenduidig engagement om armoede uit te roeien en om te verzekeren dat de meest kwetsbare groepen in onze samenleving alle kansen krijgen om mee te kunnen genieten van sociale, economische en ecologische duurzame vooruitgang.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
De stad Lommel is één van de Vlaamse lokale besturen die een voortrekkersrol vervult in het lokaal vertalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Vanuit deze voortrekkersrol is het belangrijk om de SDG’s permanent onder de aandacht te brengen.
Dagelijks werken al medewerkers van Stad Lommel mee om van Lommel een duurzame gemeente te maken met de visie: samen bouwen aan een warme, duurzame, innoverende en bruisende stad. Waar we buurten verbinden, bezoekers inspireren, verenigingen ondersteunen en ondernemers alle kansen bieden. Waar het goed is voor jong en oud om te wonen, te werken en te leven.

Ontvangst certificaat VCDO
Het Stadsbestuur van Lommel tekende mee in op het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) waarin Stad Lommel zich gedurende 3 jaar engageert om jaarlijks 10 acties uit te voeren. Het VCDO biedt een kader om duurzame ambities te vertalen naar de praktijk en biedt de uitdaging om verdere stappen te zetten in het kader van duurzaamheid.
Duurzame Helden als lokale helden en initiatieven

In augustus werd er een oproep gelanceerd om lokale duurzame helden kandidaat te stellen. Uit de genomineerden werden de volgende initiatieven of personen verkozen als Duurzame Helden 2022: Ja-Ro, Tom Maes en Erik Leen, en vzw Het Groeiveld. Proficiat!

Tijdens Week van de Duurzame Gemeente worden zowel de helden van dit jaar als die van vorig jaar in de bloemetjes gezet.