Genoeg van al dat zwerfvuil langs de straten? Ook in 2023 trekken we weer samen de straat op om onze openbare ruimte te bevrijden van al dat zwervend vuil.
Samen met de leden van uw vereniging kan u een handje toesteken om de buurt weer proper te maken. U werkt niet enkel aan een betere en aangenamere omgeving, uw vereniging kan er nog wat aan verdienen ook!

Praktisch
• De actiedag voor de verenigingen is voorzien op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 maart 2023. Deelnemers ontvangen 15 euro per opgeruimde kilometer.
• De stad Lommel voorziet i.s.m. Limburg.net het nodige opruimmateriaal: werkhandschoenen, grijpers, veiligheidsvestjes en afvalzakken.
• Er wordt een verzekering afgesloten voor de deelnemers.
• Indien u wenst deel te nemen, schrijft u zich in bij uw gemeente/stad door middel van het inschrijvingsformulier.
• Gelieve in te schrijven vóór 14 februari.
• U krijgt een aantal kilometers en straten toegewezen om op te ruimen. Bij de keuze van de straten wordt rekening gehouden met de veiligheid.

Het verdere praktische verloop wordt door het gemeentebestuur georganiseerd: verdeling materiaal, richtlijnen.