De federale regering besliste enkele weken terug om te voorzien in een neutralisatie van het studentencontingent tijdens het tweede kwartaal. Concreet betekent dit dat de gepresteerde uren in het tweede kwartaal niet in rekening worden gebracht op het contingent van 475 uren.

Hierdoor rees al snel de vraag wat de mogelijke fiscale consequenties hiervan zijn. Met de publicatie van het KB van 18 mei 2020 wordt hierop een antwoord gegeven.

Er is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen die betaald of toegekend worden aan studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een studententewerkstelling, gedurende de 475 aangegeven uren studentenarbeid per kalenderjaar.

Easypay Group Pelt

De regering voorziet nu dat de uren die een student presteert in het tweede kwartaal niet in rekening zullen gebracht worden bij het bepalen van de hierboven vermelde grens.

Concreet betekent dit dus dat op de uren studententewerkstelling in het tweede kwartaal geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd zal zijn.

Bron: Easypay Group Pelt.
Industrielaan 16
3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38