Om werknemers meer financiƫle ademruimte te geven tijdens deze energiecrisis worden de drempels voor loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk opgetrokken.

Hierdoor worden de grensbedragen voor de beroepsinkomsten, met name:

  • de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement,
  • de bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een ander persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst,
  • het vakantiegeld betaald krachtens de wetgeving op de jaarlijkse vakantie,

opgetrokken vanaf de datum van publicatie van de maatregel in het Belgisch Staatsblad tot en met 31 december 2022.

Een koninklijk besluit kan de voorziene duur van de maatregel nog aanpassen en verlengen in periodes van maximaal 3 maanden. Eveneens kan een tijdelijke verhoging van onderstaande bedragen voorzien worden.

Concreet betekent dit dat de volgende grensbedragen zullen gelden:

Voor beslag of overdracht vatbaar percentage Netto maandinkomen Maximaal beslagbaar bedrag
0% Tot 1.424 EUR 0 EUR
20% 1.424,01 EUR – 1.529 EUR 21 EUR
30% 1.529,01 EUR – 1.688 EUR 47,70 EUR
40% 1.688,01 EUR – 1.846 EUR 63,20 EUR
100% Meer dan 1.846 EUR Alles boven 1.846 EUR

Het bedrag dat niet voor loonbeslag of loonoverdracht vatbaar is in geval van kinderen ten laste wordt op 88 EUR per kind ten laste gebracht.

Bron en info: Easypay Group Pelt

Telefoon: 011 53 18 38
Adres
Industrielaan 16,
3900 Pelt

Website: www.easypay-group.com