Vorige week keurde de Kamercommissie Sociale Zaken unaniem het wetsvoorstel goed dat voorziet in een uitbreiding van het rouwverlof tot tien dagen.

Hierdoor zou het klein verlet uitgebreid worden van drie naar tien dagen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die een inwonend kind of partner verliezen. Drie dagen hiervan zouden moeten verplicht worden opgenomen tussen het overlijden en de begrafenis. De overige zeven dagen zijn vrij te kiezen binnen het jaar na het overlijden.

Ook pleegouders in langdurige pleegzorg, met andere woorden pleegouders die een pleegkind zouden verliezen dat ze meer dan een half jaar onder hun hoede hadden, zouden hiervoor in aanmerking komen.

Op heden is deze uitbreiding van het rouwverlof nog niet definitief.
Info en Bron: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38