Bouw van 12 nieuwe windturbines zorgt voor verdubbeling van productie van groene stroom.

De Aspiravi-groep is volop bezig met de funderingswerken van de 12 nieuwe windturbines die op industrieterrein Kristalpark in Lommel gebouwd worden. Een deel hiervan staan op het terrein van zinksmelter Nyrstar. De funderingswerken voor deze 12 nieuwe windturbines zullen nog tot februari 2022 duren. De levering van de nieuwe windturbines is gepland in
de zomer van 2022 en de indienstname ervan wordt verwacht in het najaar van 2022.
Het nieuwe windpark zal na de bouw van de 12 nieuwe windturbines in totaal 17 windturbines tellen, die samen goed zijn voor de productie van groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 33.400 gezinnen; bijna 2,5 keer méér dan het vorige windpark van 13 windturbines.
Jaarlijks zullen de nieuwe windturbines in Lommel zo’n 53.000 ton CO2 uitsparen. Een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden.

Ook de inwoners van Lommel zullen mee kunnen investeren en bijdragen aan een duurzame toekomst via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschappen Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv.

TWEEDE FASE : FUNDERINGSWERKEN VAN DE 12 NIEUWE WINDTURBINES
Naast de ontmanteling van de 8 oude windturbines de voorbije weken, heeft Aspiravi ook de funderingswerken opgestart van de 12 nieuwe windturbines die op industrieterrein Kristalpark in Lommel zullen gebouwd worden.
De fundering van een nieuwe windturbine wordt in een 5-tal stappen gerealiseerd. Eerst wordt een onderfundering geplaatst d.m.v. grondverbetering of geboorde funderingspalen. Vervolgens wordt een bouwput uitgegraven en een betonnen werkvloer gestort. Dan wordt de wapening gerealiseerd waarbij 55 ton stalen staven tot een stevig fundament gevlochten worden. Rond dit vlechtwerk komt een bekisting die volgestort wordt met beton. Een 70-tal betonmixers leveren daarvoor zo’n 700 m³ beton per windturbine. Tot slot moet de zone rond de fundering aangevuld worden met grond en moet de fundering uitharden.
Op vandaag zijn reeds 6 van de 12 funderingen volgestort met beton, van 4 andere funderingen zijn de werken reeds aangevat. De werken van de 2 laatste funderingen worden na de feestdagen aangevat.

Het nieuwe windpark van 17 windturbines zal eind 2022 bijna 2,5x méér groene stroom produceren dan het huidige windpark van 13 windturbines. Dit is gelijk aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 33.400 gezinnen. Bovendien vermijdt het nieuwe windpark een CO2-uitstoot van 53.000 ton per jaar.
PLANNING VAN DE WERKEN
De huidige planning van de werken ziet er in grote lijnen als volgt uit : (planning onder voorbehoud)
– sinds juni 2021 – okt. 2021 : grondwerken
– nov. 2021 – dec. 2021 : ontmanteling 8 oude windturbines
– okt. 2021 – febr. 2022 : funderingswerken 12 nieuwe windturbines
– juni 2022 – nov. 2022 : opbouw 12 nieuwe windturbines + opstart exploitatie

OMWONENDEN PARTICIPEREN EN GENIETEN MEE
Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschappen Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van de Aspiravi-groep en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv zullen de omwonenden in Lommel bij opstart van de exploitatie van de nieuwe windturbines actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.
Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv tellen vandaag bijna 10.700 coöperanten, die samen reeds meer dan 29,1 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. In 2021 werd een dividend van 3%, respectievelijk 3,75%, uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten €125/stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de websites, waar ook de informatienota met vermelding van alle risico’s te vinden is. www.aspiravi-samen.be – www.limburgwind.be