Bouw van 12 nieuwe windturbines zorgt voor ruim een verdubbeling van productie van groene stroom.

Nadat de Aspiravi-groep in het voorjaar de funderingswerken van de 12 nieuwe windturbines op industrieterrein Kristalpark in Lommel heeft uitgevoerd, werden de
grote onderdelen van de windturbines op de site geleverd en is nu gestart met de eigenlijke opbouw van de machines. De indienstname wordt in het najaar van 2022 verwacht. 8 van de 12 windturbines staan op het terrein van zinksmelter Nyrstar.
Het windpark zal na de bouw van de 12 nieuwe windturbines in totaal 17 windturbines tellen, die samen goed zijn voor de productie van groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 33.400 gezinnen; bijna 2,5 keer méér dan het vorige windpark van 13 windturbines. Jaarlijks zullen de nieuwe windturbines in Lommel zo’n 53.000 ton CO2 vermijden.

Op het industrieterrein Kristalpark in Lommel stonden jaren 13 windturbines. De 8 oudste exemplaren (type Vestas V80), gebouwd in 2005/2007, zijn eind 2021 ontmanteld. In 2014 werden er bijkomend 5 windturbines (type Vestas V90) gebouwd. Deze 5 windturbines blijven staan.

Ook de inwoners van Lommel zullen mee kunnen investeren en bijdragen aan een duurzame toekomst via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschappen Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv.

De stad Lommel is ook direct en indirect aandeelhouder van diverse vennootschappen binnen de Aspiravi-groep, o.a. via NUHMA (het Limburgs klimaatbedrijf), Limburg win(d)t en Lommel win(d)t.

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschappen Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van de Aspiravi-groep en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv en Limburg wind cv zullen de omwonenden in Lommel bij opstart van de exploitatie van de nieuwe windturbines actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.