De dag start met koffie/thee en een ontbijtkoek. Van daar is er een wandeling door Gent terwijl de gids uitlegt hoe de strijd tussen katholieken en protestanten  in deze stad samenviel met de strijd tegen het centralistische beleid van de Spaanse vorsten en de slechte economische toestand. Willem van Oranje wilde alle actoren met elkaar verzoenen, maar kon niet beletten dat in Gent een radicaal-calvinistisch bewind aan de macht kwam dat het katholicisme wilde uitroeien.

Er is ook een bezoek gepland aan de Pacificatiezaal in het Stadhuis van Gent.

In de namiddag wordt de laatste Geuzenstreek, Korsele bezocht.  De protestantse gemeenschap van toen is enkele eeuwen later wel een ‘heel klein kuddeke’ geworden, maar de plek blijft één van de laatste sporen van wat aan het eind van de godsdienstoorlogen de belangrijkste volksbeweging van het westen is geweest. Een kleine plek met een groot historisch belang. De gids neemt je mee naar de oude en de nieuwe kerk, aan weerszijden van het stemmigste kerkhof van Vlaanderen en vertelt er de bijzondere geschiedenis van deze protestantse enclave. Laatst op het programma staat het  museum gewijd aan bijbels- en volksschrijver Abraham Hans, de zoon van een protestantse onderwijzer in het lokale schooltje en auteur van honderden Hanskes.

Als afsluiter is er koffie en taart.

Vertrek aan Cultuurcentrum De Adelberg te 3920 Lommel
Op zaterdag 4 november 2017
Deelname: 65 €
Een Organisatie van Cultuurcentrum De Adelberg Lommel