De federale regering besliste om vanaf 1 oktober 2020 het stelsel van tijdelijke werkloosheid corona weer open te stellen voor alle werkgevers en werknemers tot 31 maart 2021. Eventueel kan nog in een verlenging voorzien worden.

Hiermee wordt komaf gemaakt met het kluwen aan regelgeving die ingevoerd werd vanaf 1 september 2020.  Bijgevolg wordt de tweedeling tussen enerzijds ondernemingen die beschouwd werden als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of die behoorden tot een uitzonderlijk hard getroffen sector en anderzijds ondernemingen die niet aan bovenvermelde voorwaarden voldeden van de baan geveegd.

Wanneer kan tijdelijke werkloosheid overmacht corona ingeroepen worden?

Vanaf 1 oktober 2020 kan elke vorm van tijdelijk werkloosheid die te wijten is aan het coronavirus beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Bovendien kan ook een beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid overmacht corona indien een werknemer:

 • niet ziek is, maar thuis moet blijven wegens quarantaine;
 • niet kan werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken en die een attest van sluiting corona dat de instelling heeft ingevuld, bezorgd heeft aan de werkgever;
  Merk op: de RVA neemt het standpunt in dat de beslissing van een gemeenschap om de herfstvakantie te vervroegen of te verlengen beschouwd mag worden als een sluiting van een school door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
 • niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.

Welke formaliteiten moet u vervullen om gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona?

Principe…

Om toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona moet u:

 • Maandelijks een ASR aangifte WECH05 indienen met aanduiding ‘overmacht’ en ‘coronavirus’ als reden van de overmacht. Bij code ‘aard van de dag’ vermeldt u de code 5.4;
 • Geen controlekaarten C3.2A afleveren aan de werknemers;
 • Geen validatieboek invullen;
 • Geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelinkt aan corona doorsturen naar de RVA.
  Let wel: indien u tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer toepast, moet u de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag wel nog versturen naar de RVA.

Extra aandachtspunten in specifieke situaties

De werknemer maakt aan zijn werkgever onmiddellijk de volgende attesten over:

 • het quarantaineattest (bv. omdat hij een risicopatiënt is) of;
 • het bewijs dat geldt als quarantaineattest (bv. voor de periode van 21 tot 30 oktober 2020 een sms uitgaand van contact tracing, ten gevolge van een hoog risicocontact of terugkeer uit een rode zone) of;
 • het attest sluiting corona, afgeleverd door de bevoegde instelling en ingevuld en ondertekend door de werknemer.
  Indien het een algemene maatregel is die uitgaat van een gemeenschap, waardoor alle scholen van die gemeenschap (gedeeltelijk of volledig) gesloten zijn (bv. 9, 10, 12 en 13 november 2020 of 28, 29 en 30 oktober 2020 voor de secundaire scholen van de Federatie Wallonië-Brussel), moet de school het attest sluiting corona enkel afleveren op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer (indien de werkgever dit eist van de werknemer).

Dit quarantainegetuigschrift (of het vervangend bewijs hiervan) of het attest sluiting corona dat u bezorgd werd, houdt u ter beschikking van de RVA, met het oog op een eventuele controle door de RVA.

Hoeveel ontvangt uw werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt wegens overmacht?

Uw werknemer ontvangt 70% van zijn gemiddelde begrensde loon (maandelijks plafond: 2.754,76 EUR). Daarbovenop ontvangt hij een supplement van 5,63 EUR dat betaald wordt door de RVA. Dit supplement speelt niet bij medische overmacht.

Bovendien moet u steeds nagaan of er op sectoraal niveau de toekenning van een supplement voorzien wordt.

Bron en info: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38