Talrijke vrijwilligers zijn actief in de zorgsector. Om voordelig van het vrijwilligersstatuut te genieten moet onder meer een maximale jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers voor ogen gehouden worden.

Nadat het jaarlijkse maximumbedrag  reeds eerder opgetrokken werd voor de vrijwilligers in de zorgsector en de vaccinatiecentra in 2022, wordt dit bedrag opnieuw opgetrokken tot 3.683,55 EUR.

Bron en info: Easypay Group PELT
Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon:  011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com