Organisaties die beroep doen op vrijwilligers, kunnen aan deze vrijwilligers een forfaitaire kostenvergoeding toekennen.

Deze forfaitaire vergoeding wordt onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van RSZ-bijdragen en is niet belastbaar. Eén van deze voorwaarden heeft betrekking op de maximumvergoeding die toegekend wordt per dag en/of per kalenderjaar. De maximumvergoeding bedraagt op dagbasis 40,67 EUR. De maximumvergoeding per kalenderjaar is vastgesteld op 1.626,77 EUR.

Een verhoogd jaarbedrag wordt vooropgesteld voor vrijwilligers die behoren tot één van de 3 volgende specifieke categorieën:

  • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt;
  • Het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1965 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt.

Daarnaast wordt er een verhoogd plafond voorzien voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2023 voor activiteiten die uitgevoerd worden door vrijwilligers in de zorgsector. Het plafond bedraagt dan 4.067,05 EUR.
Bron en info: Easypay Group

Telefoon:  011 53 18 38
Website: www.easypay-group.com
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt, Belgium