Vrijwilligers ontvangen vaak een forfaitaire kostenvergoeding. Omdat deze forfaitaire kostenvergoeding vrij zou zijn van sociale en fiscale bijdragen mag het dagbedrag maximaal 35,41 EUR bedragen. De maximumvergoeding per kalenderjaar bedraagt 1.416,16 EUR.

Verhoogd jaarbedrag voor bepaalde groepen vrijwilligers

In bepaalde specifieke situaties speelt er een verhoogd jaarbedrag van 2.600,90 EUR. Dit geldt onder meer voor de sporttrainers en sportlesgevers.

Ook de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen, verenigingen en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking voor activiteiten in het kader van het beheer van de COVID-19 crisis, konden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 beroep doen op het verhoogd jaarlijks kostenplafond.

Deze periode wordt nu verlengd voor de vrijwilligers in de zorgsector voor de periode van 1 juli tot 30 september 2021.

Vrijwilligers in de vaccinatiecentra

Daarnaast wordt voor de vrijwilligers die effectief ingezet worden in de vaccinatiecentra in de periode van 15 februari 2021 tot en met 31 december 2021 het jaarlijks kostenplafond verhoogd naar 3.541 EUR/jaar (bedrag voor 2021).

Deze verhoging heeft tot doel de vrijwilligers die sinds het begin van de campagne in de vaccinatiecentra zijn ingezet, in staat te stellen hun inzet voor de volksgezondheid voort te zetten.

Bron: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38