Aannemer Dilissen start deze week met de afbraak van de panden in de Kerkstraat 31-33 in het centrum van Lommel. De panden stonden al lange tijd leeg en te verkommeren. Vorig jaar besliste het stadsbestuur om de gebouwen op te kopen en af te breken. “Na de afbraak komt er op deze locatie een groene verbinding tussen de Kerkstraat en de parking Mudakkers, waar later het ambitieuze inbreidingsproject Mudhoven komt,” legt burgemeester Bob Nijs uit. “Een bijzonder wandelpad zal de winkelstraat met het achterliggend gebied verbinden en brengt zo een stukje Bosland in het hart van Lommel.”

De doorsteek zet in op een belevingslandschap en wordt een aantrekkelijk ankerpunt middenin de winkelstraat. “Langs het pad komt een bijzonder landschap met kruidachtige planten, hagen, meerstammigen en grove dennen. Bijzondere aandacht gaat naar bijen- en vlindervriendelijke beplanting, met ook de aanleg van het grootste insectenhotel van Vlaanderen. Langs het hoofdpad lopen belevingspaden met speelelementen voor de kleinsten.”

Langs de winkelstraat zelf wordt het pad breder en is er ruimte voorzien voor activiteiten of voorzieningen bij evenementen, zoals een foodtruck, tijdelijke bar, informatiekiosk, mobiele fietsenstalling enz. Een staalconstructie overbrugt de opening aan de Kerkstraat en vormt een poort naar de doorsteek.

De geraamde prijs voor de aankoop en de afbraak van de panden bedraagt ruim 940.000 euro. De stad krijgt van de Vlaamse overheid hiervoor een subsidie van 282.209 euro. De afbraakwerken zullen ruim 5 weken duren, waarvan 2 weken binnenwerk en 3 weken effectieve afbraak buiten.

De groene doorsteek wordt gerealiseerd met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en moet tegen de zomer klaar zijn.