Eerder berichtten we al over aanpassingen aan dubbelbelastingverdragen tijdens deze coronapandemie, dit om te voorkomen dat grensarbeiders belastbaar zouden zijn in de woonstaat. De huidige evolutie van het coronavirus noopte tot een verlenging van de fiscale regelingen.

Grensarbeid België – Luxemburg

De tijdelijke aanpassing aan het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg, waardoor de thuiswerkdagen ten gevolge van de coronacrisis behandeld worden alsof ze zouden zijn gepresteerd in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, wordt verlengd tot 31 maart 2021. Deze fictie geldt niet voor de thuiswerkdagen waarop de grensarbeider, los van deze maatregelen, thuis of in een derde staat zou hebben gewerkt.

De werknemer die wenst beroep te doen op deze fictie moet de vereiste gegevens bijhouden. Hij moet een schriftelijke bevestiging van de werkgever bijhouden die aanduidt welk deel van de thuiswerkdagen uitsluitend wegens de maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie thuiswerkend werd doorgebracht.

Grensarbeid België – Frankrijk

De thuiswerkdagen van Belgische en Franse grensarbeiders die ingegeven zijn door de coronacrisis in de periode vanaf 14 maart 2020 tot 31 maart 2021, worden beschouwd als dagen die de werknemer gepresteerd heeft in het land waar men normaal gezien tewerkgesteld is.

De grensarbeider die soelaas ziet in bovenvermelde regeling, moet een schriftelijke bevestiging van de werkgever met vermelding van het aantal thuiswerkdagen ten gevolge van de coronacrisis bijhouden.

Let wel: bovenvermelde heeft geen invloed op de specifieke regeling die geldt voor de inwoners van Frankrijk die vallen onder het specifieke regime van de grensarbeiders dat geldt voor de Franse grensarbeiders die op 31 december 2011 het voordeel van de grensarbeidersregeling genoten. Hier werd al eerder beslist dat de dagen thuiswerk ten gevolge van corona niet in rekening worden gebracht bij het bepalen van het aantal dagen waarop de werknemer buiten de Belgische grensstreek mag werken.

Grensarbeid België – Nederland

De dagen van thuiswerk van grensarbeiders die verricht worden in de periode van 11 maart 2020 tot en met 31 maart 2021 worden beschouwd als dagen die gepresteerd worden in het land waar men tewerkgesteld is. Hiervoor is wel vereist dat deze thuiswerkdagen ingegeven zijn door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.
Bron en info: Easypay Group
Industrielaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38