Indien een langdurig werkzoekende aanwerft tussen 25 en 56 jaar oud, komt het bedrijf  onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Vlaamse aanwervingsincentive.

Hieronder geven we u de krijtlijnen weer en staan we stil bij de doorgevoerde wijziging met het oog op de coronacrisis.

Te vervullen voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse aanwervingsincentive moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Uw onderneming behoort tot de privésector of de overheid.
  Dienstencheque-ondernemingen en vzw’s komen in aanmerking voor de Vlaamse aanwervingsincentive.
 • Uw werknemer wordt tewerkgesteld in een vestiging in het Vlaams Gewest.
 • Uw werknemer is minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende ingeschreven bij de VDAB wanneer u hem aanwerft.
 • Op het einde van het kwartaal van indiensttreding, moet de werknemer 25 jaar of ouder zijn en jonger dan 56.
 • Ofwel verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ofwel met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, als ze in totaal minstens 3 maanden duren en gangbaar zijn in het wervingsbeleid van de organisatie of een vervangingscontract zonder vermelding van de duur van de overeenkomst of een vervangingscontract van bepaalde duur indien overeenkomsten van bepaalde duur gangbaar zijn in uw organisatie.
 • U doet de aanvraag tot de aanwervingsincentive binnen de 3 maanden na de start van de arbeidsovereenkomst.

De aanwerving van bepaalde werknemers geeft geen recht op de Vlaamse aanwervingsincentive. Denk onder meer aan flexi-jobwerknemers, gelegenheidswerknemers.

Let wel: Indien u een onderneming in moeilijkheden bent, komt u niet in aanmerking voor deze premie, en evenmin indien u al één van de volgende premies ontvangt voor uw werknemer:

 • Een loonincentive voor maatwerk (beschutte en sociale werkplaatsen);
 • Een vergoeding in het kader van de lokale diensteneconomie;
 • Een loonincentive voor invoegbedrijven.

Meer info en bron: Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38