Op de gemeenteraad van dinsdag 27 oktober staan 18 nieuwe grondaankopen voor de realisatie van de zogenaamde rondweg geagendeerd. De eerste fase omvat de herinrichting van de Koning Albertlaan en de Koningin Astridlaan, samen met een nieuw aan te leggen doorsteek die de Koningin Astridlaan verbindt met de Norbert Neeckxlaan.
“Met deze nieuwe verwervingen, komt er echt schot in de zaak,” zegt burgemeester Bob Nijs. “Samen met de aankopen uit het verleden, komt het totaal op 25. Het doel is om tegen december 80% van de grondaankopen rond te hebben.”

Het dossier van de herinrichting van de Koning Albertlaan en de Koningin Astridlaan ligt al lang op de tafel. “De afgelopen jaren werd er vaak over gepraat.” zegt schepen van openbare werken Sophie Loots. “We maken er eindelijk werk van. Er passeren hier elke dag honderden schoolgaande kinderen met de fiets en de woonkwaliteit in deze straten staat onder druk. Een goede en veilige herinrichting is voor ons een topprioriteit. Met respect voor de bewoners en de verkeersveiligheid van elke Lommelaar.”

Het plan dat nu voorligt gaat uit van een wegbreedte van 15 meter. “Dat is de minimale breedte die nodig is om kwaliteit te garanderen,” zegt schepen Loots. “Binnen deze breedte is er ruimte voor vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de weg, een verhard voetpad aan de binnenkant, groenstroken als afscheiding tussen het fietspad en de rijbaan, een onverharde berm aan de buitenzijde en een rijbaan met twee rijstroken.”

Om de herinrichting te realiseren, moeten de mensen in de betrokken straten grondafstand doen. “De grondinnames worden tot een minimum beperkt,” benadrukt burgemeester Nijs. “De mensen krijgen hiervoor een billijke vergoeding. De stad is een procedure gestart om de nodige gronden in der minne aan te kopen. Een externe onderhandelaar gaat daarvoor bij alle grondeigenaars langs. Hij werkt samen met de afdeling Vastgoedtransacties.”

Door de minimuminnames blijft de kost van de verwerving onder het geraamde budget. Als deze onderhandelingen in der minne niets opleveren, gaat de stad over tot verwerving via een gerechtelijke procedure.